พรเสนาเขาค้อรีสอร์ท

พรเสนาเขาค้อรีสอร์ท

พรเสนาเขาค้อรีสอร์ท

ที่พักเขาค้อ

พรเสนาเขาค้อรีสอร์ท

ติดต่อได้ที่ โทร. 064-0050599 Line id : 064-0050599

บริการ ที่พักเขาค้อ

ที่พักเขาค้อ ใกล้ที่ท่องเที่ยวเขาค้อ
1.วัดผาซ่อนแก้วเขาค้อ
2.ร้านกาแฟ  Pino Latte พีโน่ ลาเต้
3.ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
4.เที่ยว ชมไร่สตอเบอรี่(ตามฤดูกาล)
และอีกหลหลายสถานที่
เห็นวิววัดผาซ่อนแก้ว ใกล้ความสะดวกสบาย
1.เซเว่น อีเลฟเว่น
2.ตลาดสด
3.ร้านอาหาร
4.ร้านขายส่งเครื่องดื่ม

ที่พักเขาค้อ

ที่พักรีสอร์ท

mujrydg-k8hv

รีสอร์ทเขาค้อ

ที่พักเขาค้อพรเสนาเขาค้อรีสอร์ท